Január 2012

Monos

Nová choreografia Mária Radačovského sa zaoberá témou človeka a jeho sebareflexie.

 Skúmať, pozorovať a hľadať v sebe to, čo je správne, spravodlivé a pravdivé nám pomáha nachádzať hodnoty a orientovať sa vo svete okolo nás. Pri hľadaní vlastnej cesty sa často krát strácame v spleti vzťahov, problémov a praktických prekážok a tu samota môže znamenať katarzný moment.

Mário Radačovský si pre svoju choreografiu vybral hudbu Yanna Tiersena.

Monos je súčasťou trojinscenácie 3Balet, na ktorej ďalej spolupracovali Šárka Ondrišová a Stanislava Vlčeková.
Rose (Stanislava Vlčeková)
Frost (Šárka Ondrišová) 

Viac o inscenácii 

Informácie o kúpe vstupeniek: tu.

Choreografia
Mário Radačovský

Hudba
Yann Tiersen

Realizácia scény
Kollektiv, s.r.o.

Kostýmy
Ľudmila Várossová

Svetelný dizajn
Róbert Polák 

Účinkujú
Katarína Košíková / Katarína Kaanová, Arthur Abram / Tamás Csizmadia, Andrej Szabo / Dan Datcu, Dominik Vačok / Luca Scarpa, Mário Radačovský / Andrej Szabo, Daniel Corbeil

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising