O nás

Balet Bratislava je nezávislé profesionálne tanečné teleso repertoárového typu zamerané na neoklasický tanec. Poslaním súboru je prinášať umelecky kvalitné tanečné inscenácie a budovať pozitívny vzťah k tancu prostredníctvom vzdelávacích aktivít. 

Ambíciou Baletu Bratislava je v rámci Slovenska zaplniť priestor medzi klasickými a výpravne náročnými produkciami veľkých súborov a nízkonákladovými projektmi malých nezávislých skupín v oblasti moderného a súčasného tanca. Zámerom súboru je presadiť sa s vysokou umeleckou a interpretačnou kvalitou, ponúkaným repertoárom, a to doma, ako aj v zahraničí, nielen v divadlách, ale aj na významných umeleckých festivaloch.

Dramaturgia súboru sa orientuje na diela reprezentujúce hlavný prúd v súčasných trendoch v európskom tanečnom umení. Zameriava sa na tvorbu uznávaných svetových a domácich choreografov s cieľom vyhľadávať a naštudovať už existujúce atraktívne a umelecky hodnotné produkcie a zároveň dať priestor vzniku nových, pôvodných, autorských tanečných projektov. 

Umelecký vedúcim súboru je Mário Radačovský. Výkonnou riaditeľkou a dramaturgičkou je Miroslava Kovářová. Súbor tvorí 13 tanečníkov. 

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising